Sinjya nitandukanya na Mbonyi iyo ndirimbira imbere y’Imana- Dr. Bishop Masengo

Bishop Dr Fidèle MASENGO, Umushumba mukuru w’amatorero ya Foursquare Gospel Church mu Rwanda yatangaje ko iyo ari imbere y’Imana atajya yitandukanya n’umuhanzi Israel Mbonyi kuko iyo ari kuririmbira Imana aririmba n’umutima we wose akaririmbisha ijwi rye uko riri kose.

Ni mu gitaramo cya Kingdom of God Ministries ubwo yasobanuraga akamaro k’indirmbo mu murimo w’ivugabutumwa ,aho yatangiye asobanura ko indirimbo ziri mu byiciro bibiri ,icya mbere kikaba indirimbo ziririmbwa hashingiwe ku butumwa zishaka gutambutsa n’izindi ziririmbwa hashingiwe kubo ziririmbirwa.

Hari indirimbo zifasha abantu n’imitima ari nazo z’abizera aho usanga zirimo ubutumwa bwerekana uko abantu bakwiriye kwitwara mu bihe bikomeye bagera ikirenge cy’abakurambere bacu . Urugero rwa Yobu wahuye n’ibigeragezo bikomeye ariko agashikama ku Mwami, bikadufasha twebwe abizera turi mu bibazo nk’ibyo Yobu yararimo.

Hari ikindi gice kirimo indirimbo ziririmbirwa abatarakizwa ,’ngwino usange Yesu arakuzuzamo amahoro’ uyiririmbye umuntu aribaza ati “Ko nari maze iminsi nirukanka narabuze amahoro ,uwo muntu unyuzuzamo amahoro ninde ?” aragukunda yagupfiriye ku musaraba ,agutegeye amaboko. Izi ndirimbo zirimo zirabwira abantu badasanzwe bari mu itorero, niba banaribamo batarikomeyemo barimo babwirwa amakuru ya Yesu ugira neza.

Izo ni indirimbo z’ivugabutumwa, 100% abaririmba izo ndirimbo bameze nk’abavugabutumwa bahagaze imbere y’abantu bakabwiriza, kuko haba hasigaye umuntu wihanisha abantu.

Igice cya gatatu ni indirimbo ziririmbirwa Imana. “ Iyo turirimbira Imana niyo tubwira kandi iyo ubwira Imana ushobora no kuyibwira n’abantu badahari. Buriya melody (ijwi) ribwira Imana ntirigora ahubwo iribwira abantu niryo rigora. Urugero njyewe mu bantu baririmbira Imana ndi uwambere ariko mu bantu batatinyuka kuririmba mu bantu ndimo ! Kuko iyo ndi imbere y’Imana ndiririmba n’umutima wanjye wose n’ijwi ryanjye uko riri kose. Sinjya nitandukanya na Mbonyi iyo mpagaze aho ngaho kuko iyo mpagaze aho ngaho ijuru riba ryamanutse. “

Tanga igitekerezo