Pasiteri Mpyisi yasabye abasoma Bibiliya gushishoza kuko irimo imvugo y’Imana, umuntu na Satani

Pasiteri Ezra Mpyisi ubarizwa mu Itorero ry’Abadiventisiti b’Umunsi wa Karindwi mu Rwanda yasabye abasoma Bibiliya kwitonda kuko harimo imvugo y’Imana, iy’umuntu n’iya Satani ku buryo hakenewe ubushishozi mu gusobanukirwa ubwiru bwayo.

Uyu musaza w’imyaka 97 y’amavuko aya magambo yayagarutseho avuga ku birimo gusoma no gusobanukirwa ibyanditswe muri Bibiliya.

Pasiteri Mpyisi mu kwerekana aho imvugo y’Imana itandukaniye n’iy’umuntu n’iya Satani yifashishije ijambo ry’Imana muri Bibiliya.

Yifashishije ibyanditswe byera biboneka mu Itangiriro 1:1 ahavuga ngo “Mbere na mbere Imana yaremye Ijuru n’Isi.”

Yatsindagiye ubudasa bw’imvugo y’Imana yifashishije ibyanditswe muri 2 Samweli 22:26-27 ko “Ku munyembabazi uziyerekana nk’umunyembabazi, ku tunganye uziyerekana nk’utunganye, k’utanduye uziyerekana nk’utanduye, ku kigoryi uziyerekana nk’ugoramye.’’

Mpyisi yakomeje yerekana imvugo y’umuntu yifashishije ingero ziboneka muri Bibiliya, aho Abanyamerika bavuga ko Imana yabaremye n’Abanyarwanda bakayita Imana y’i Rwanda maze avuga ko iyo ari imvugo y’umuntu.

Yanakomoje ku byanditswe muri Malaki 3:10 havuga ngo nimuzane imigabane ya kimwe mu icumi n’amaturo… avuga iyi mvugo ari iy’umuntu kuko Imana itagombera ngo yihe iki nayo igukorere ikindi.

Yakomeje avuga ko “Ariko Abanyamerika baravuga ngo Imana yaremye Abanyamerika, reka da, Imana yaremye Amerika. Abanyarwanda bati ‘Imana y’i Rwanda, Imana yaremye u Rwanda ‘Iyo ni imvugo y’umuntu’ .’’

Yongeyeho ko “Ikibivuga gikomeye kiri muri Malaki 3:10 ‘Nimuzane imigabane ya kimwe mu icumi ishyitse, mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe niko Uwiteka nyir’ingabo avuga, murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukabura aho muwukwiza. Imana ntigombera ngo yihe iki nayo igukorere ikindi. Iyi ni imvugo y’umuntu kandi iri muri Bibiliya.”

Mpyisi yahishuye uko imvugo y’umuntu ihura neza n’iya Satani yifashishije ijambo ryo muri Bibiliya mu kanwa k’Imana havamo uburakari bwotsa, maze avuga ko Imana idahinduka.

Ati “Ntabwo none irakara ngo ejo iseke, ntiseka ntirakara, harakara useka, haseka urakara.’’

Pasiteri Ezra Mpyisi utajya urya iminwa mu gusubiza ibibazo kabone n’ubwo byaba bikomeye, akunze kumvikana avuga ku murimo w’ivugabutumwa akoze imyaka myinshi aho akunze gusaba abasoma Bibiliya gushishoza kuko bacunze nabi yababera inzira y’ubuyobobe aho kubayobora.

Pasiteri Ezra Mpyisi yasabye abasoma Bibiliya gushishoza kuko irimo imvugo y’Imana, umuntu na Satani

Tanga igitekerezo